Natuurlijk paardrijden

Deze methode is gebaseerd op de principes van “natural horsemanship” (NH). Dit is niet nieuw want de oude Grieken schreven er reeds over en de Indianen in Amerika passen het sinds lang toe. NH benadrukt het belang van een goede kennis van paardengedrag en een juiste communicatie met paarden gebaseerd op hun natuurlijke interactie in het wild. Het poneert een positieve omgang met paarden, gebaseerd op vertrouwen en natuurlijke methodes (bvb geen bit, ijzers, sporen of zweep). NH heeft oog voor het welzijn van het paard, niet alleen het gemak van de ruiter. NH sluit ongevallen met paarden niet volledig uit maar draagt toch wezenlijk bij tot een veiligere omgang met deze grote sterke dieren. De laatste jaren wint NH aan populariteit. Films en boeken over „paardenfluisteren“ hebben hiertoe bijgedragen - merk dat het niet alleen over „fluisteren tot paarden“ gaat maar evengoed over „luisteren naar paarden“.

De termen natuurlijk paardhouden en –rijden of natural horsemanship zijn niet beschermd. Er zijn dus heel wat personen of organisaties die beweren zulke opleidingen te geven. Soms gaat het om gewoon paardrijden zonder zadel, andere kopiëren dan weer materiaal van befaamde instructeurs zoals Pat Parelli. Op Hof ter Weyden hebben we voor deze laatste gekozen omdat Pat, samen met Monty Roberts, het natural horsemanship geïntroduceerd heeft in de Verenigde Staten op basis van hun contacten met de Amerikaanse indianen. Parelli heeft ook een heel curriculum uitgebouwd dat garant staat voor een veilige en efficiënte opleiding. Hij en zijn vrouw Linda komen trouwens regelmatig naar België voor demonstraties.

Erika en Linda Parelli Erika en Pat Parelli Erika en Pat Parelli