Verscheidenheid van kunstvormen

Niet enkel muziek vond zijn plaats in het aanbod op HtW. Reeds begin september 1995 werd de schuur gebruikt voor de ontvangst van dichter Anton Van Wilderode. Hij werd verwelkomd, o.a. door toenmalig Burgemeester Suykerbuyk. Die opende de tentoonstelling “Ontmoeting met Anton Van Wilderode in Hof ter Weyden” (binnen en buiten werden gedichten op borden opgehangen waarvan er sommige nog bestaan). 

Ook het Verbond van Vlaamse Academici organiseerde in 1995 een tentoonstelling “Taxandria in Beeld”, dat een muzikaal omlijste officiële opening had en werd aangevuld met een aantal aperitiefconcerten. In 1995 en 1997 organiseerde “Voortouw” zijn grensoverschrijdend congres in Essen en bezocht daarbij HtW. In 1997 sponsorde deze Belgisch-Nederlandse organisatie een toneelopvoering van “Adriaen Brouwer” naar het gelijknamig boek van Felix Timmermans, samen met de Essense Culturele Raad en het lokale Davidsfonds. 

In de herfst van 1997 was HtW de centrale tuin van 7 tuinen in Essen-Kalmthout die hun kader leenden aan 7 kunstvormen: in HtW werden oude tapijten, kilims en etnografisch textiel tentoongesteld. Dit werd in 1998 gevolgd door een Driedaags Festival der Kunsten waar een tuinboek werd gepresenteerd, een schilderijen-tentoostelling werd geopend, de tuin werd ontsloten voor een herfstwandeling, en een academische zitting werd gehouden waar Mark Eyskens, Minister van Staat, een voordracht gaf. Het volgende jaar was er naar aanleiding van het Gezellejaar een ander evenement rond de 7 kunsten in HtW. 

Behalve de regelmatige activiteiten werden er ook vele afzonderlijke evenementen georganiseerd zoals private liederrecitals, kerstconcerten, verjaardagsconcerten, familieconcerten, tuinconcerten, benefietconcerten, openlucht-tentoonstellingen, of vernissages met recital. Die werden georganiseerd door HtW zelf of in samenwerking met verschillende socio-culturele organisaties. Zo was het Davidsfonds een regelmatige gast – er bestond trouwens een “Comité Hof ter Weyden” in de raad van bestuur van de afdeling Essen. Het VVV, in samenwerking met Toerisme Provincie Antwerpen, hield af en toe een wandeling op HtW.