Erkenning

Begin jaren 2000 zag de VZW Kunst in het Groen het licht. De toenmalige website van de VZW is helaas niet meer actief. Tot in 2007 organiseerde deze VZW verder de muziekcycli en aparte culturele evenementen. De activiteiten werden geregeld vermeld in het maandblad van de gemeente “Uit het Gemeentehuis van Essen”. In 2005 vermelde dit maandblad de publicatie van 10 Jaar Hof ter Weyden: Huldeboek. Het boek had fotos’s van Hubert Van Noten en tekeningen met als thema muziek. Dankbetuigingen voor het mecenaat van de Familie Van Noten waren er trouwens regelmatig. Zo schreef de redactie van Broer reeds in december 1996: “Wie had ooit durven dromen van Essen als trefpunt van zulke pleiade artiesten met internationale faam en van de enorme belangstelling voor deze klassieke concerten. Een droom die de Ontmoetingen in Hof ter Weyden heeft waar gemaakt.” En in 1997 ontving Mevrouw Van Noten-Simkens de Suykeren Buyk, een zeer gewaardeerde lokale prijs van het Davidsfonds, genoemd naar vroegere burgemeester Suykerbuyk, voor wie zich uitmuntend inzet voor een cultureel of maatschappelijk doel. 

Na 2007 verminderde het aantal socio-culturele activiteiten op HtW. Wel bleef het domein vermeld in Open Tuinen België. Toen de familie Van Noten besloot HtW te verkopen uitte de Heer Van Noten in een krantenartikel de wens dat de volgende eigenaars de socio-culturele activiteiten zouden verderzetten. De nieuwe eigenaars zijn Paul en Erika Van den Bergh – Ver Berne. Deze hebben met de gemeente besproken hoe de vroegere socio-culturele activiteiten konden worden voorgezet. Begin 2017 herhaalde de gemeente haar officiële ondersteuning voor zulke activiteiten. Na grondige renovatie van het Hof hebben de nieuwe eigenaars de activiteiten heropgestart. De oude schapenstal werd omgevormd tot open paardenstal en de weiden aangepast voor begrazing door paarden.